Brněnská Pole – Šlapanice
Brněnská Pole Šlapanice
544 228 328
Zaslat poptávku

Postup při DV - vzorový výpočet

Brnenskapole.cz > Info pro kupující > Postup při DV - vzorový výpočet

ÚSTNÍ REZERVACE DRUŽSTEVNÍHO BYTU

 • návštěva klientského centra, Brněnská Pole 1808/1, Šlapanice na nezávazné schůzce nebo
 • zaslání e-mailu, které nahrazuje ústní rezervaci
 • seznámení se s konkrétní nabídkou družstevního bytu
 • ústní rezervace družstevního bytu, která je nezávazná a je sjednávána na dobu 7 dnů
 • v této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o družstevní vlastnictví podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NÁJEMNÍ (dále jen SSBN)

 • do 7 dnů od podpisu smlouvy hradí Budoucí člen družstva rezervační poplatek ve výši 10% z celkové ceny bytu
 • rezervační poplatek je součástí členského podílu, který bude činit minimálně 30% z ceny bytu
 • dalších min. 20 % z ceny bytu hradí budoucí člen družstva po zapsání rozestavěného bytu do Katastru nemovitostí
 • SSBN upravuje vztah mezi družstvem a Budoucím členem družstva
 • SSBN specifikuje nájemní bytovou jednotku a příslušenství k bytové jednotce
 • SSBN specifikuje způsob financování a minimální členský podíl
 • Klient má možnost úprav družstevního bytu, které jsou samostatně řešeny v příloze SSBN

PRAVIDLA KLIENTSKÝCH ZMĚN ( Příloha č. 2 SSBN)

 • klient má možnost dohodnout si v našem Klientském centru změnu oproti standardům
 • v Pravidlech klientských změn jsou popsány zásady, kategorie a postup při uplatňování klientských změn
 • klientské změny jsou hrazeny budoucím členem družstva dle kategorizace změny
 • klientské změny jsou uplatňovány jen do určitých termínů, stanovených ve smlouvě

DRUŽSTVO

 • členství v družstvu vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky
 • k přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení členského podílu v minimální výši 30 % z ceny nemovitosti

NÁJEMNÍ SMLOUVA

 • nájemní smlouva se podepisuje po kolaudaci budovy a po přijetí za člena družstva
 • nájemní smlouva specifikuje práva a povinnosti člena družstva
 • součástí nájemní smlouvy je výše nájemného za užívání bytové jednotky a příslušenství
 • součástí nájemného jsou běžné platby za služby a splátka ceny nemovitosti, která je odvislá od skutečného členského podílu a aktuálních úvěrových podmínek financující banky

NÁJEMNÉ

 • splátka ceny nemovitosti je stanovena do 25 ti letých úvěrových splátek (dle podmínek banky)
 • nesplacenou část nemovitosti lze vždy ke konci roku doplatit a převést jednotku do osobního vlastnictví
 • jednou ročně lze požádat o mimořádný vklad a ponížit si tak splátku úvěru

VZOROVÝ VÝPOČET DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ

 • Cena bytu 2 + KK: 2 509 000 Kč
 • Minimální vklad: 752 700 Kč (10 % po podpisu SSBN + 20 % po Prohlášení vlastníka = celkem min. 30 %)
 • Výše úvěru: 1 756 300 Kč

Jednotlivé položky nájmu:

 • Splátka úvěru cca (dle úrokových sazeb v době úvěru) 9 660 Kč
 • Fond oprav 585 Kč (10 Kč/m2)
 • Pojištění domu 69 Kč
 • Pojištění bytové jednotky 150 Kč
 • Správa družstva a SVJ 350 Kč
 • Vodné stočné pro 1 osobu - zálohová platba 220 Kč
 • Výtah v domě - zálohová platba 100 Kč
 • Osvětlení společných prostor - zálohová platba 90 Kč
 • Úklid společných prostor - zálohová platba 100 Kč
 • Celková platba měsíčního nájemného 11 324 Kč

Zašlete nám poptávku / Zeptejte se na cokoli