Brněnská Pole – Šlapanice
Brněnská Pole Šlapanice
544 228 328
Zaslat poptávku

Postup při koupi bytu

Brnenskapole.cz > Info pro kupující > Postup při koupi bytu

Níže uvádíme přesný návod, jak postupovat při koupi bytu. Máte-li jakýkoliv specifický dotaz v otázce, jak postupovat při koupi bytu, pak nás kontaktujte.

ÚSTNÍ REZERVACE BYTU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen SSBK)

 • SSBK upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím
 • SSBK specifikuje byt a příslušenství k bytu
 • SSBK upravuje vybraný způsob financování a platební podmínky včetně splátkového kalendáře
 • 1. zálohu kupní ceny ve výši 10 % celkové ceny včetně DPH hradí klient do 7 dnů od podpisu této smlouvy
 • 2. zálohu kupní ceny ve výši 40 % celkové ceny včetně DPH hradí klient po zapsání rozestavěného bytu do Katastru nemovitostí
 • 3. doplatek ve výši 50 % celkové ceny hradí klient po kolaudaci před podpisem vlastní kupní smlouvy
 • harmonogram plateb není možné měnit
 • vždy platí, že kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 • klient má možnost úprav bytu, které jsou samostatně řešeny v příloze SSBK

 

PRAVIDLA KLIENTSKÝCH ZMĚN ( Příloha č. 2 SSBK)

 • klient má možnost dohodnout si v našem Klientském centru změnu oproti standardům
 • v Pravidlech klientských změn jsou popsány zásady, kategorie a postup při uplatňování klientských změn
 • klientské změny jsou hrazeny budoucím kupujícím dle kategorizace změny
 • klientské změny jsou uplatňovány jen do určitých termínů, stanovených ve smlouvě

KUPNÍ SMLOUVA

 • před podpisem Kupní smlouvy klient uhradí doplatek ceny dle platebního kalendáře
 • podpis vlastní Kupní smlouvy
 • Kupní smlouva je podána na katastrální úřad, kde je zapsáno vlastnictví k jednotce včetně spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu a pozemku, současně s návrhem na výmaz zástavního práva ČS, a.s. jako úvěrující banky

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

 • po zavkladování bytových jednotek v katastru nemovitostí se stanete automaticky členy společenství vlastníků, nikoliv z vlastní vůle
 • správce, určený dosavadním vlastníkem budovy, Vám pomůže založit právnickou osobu a zapsat ji k příslušnému rejstříkovému soudu
 • pravidla pro přispívání na správu a údržbu domu a za služby nastaví původní vlastník dle Stanov společenství, které jsou součástí Prohlášení vlastníka, po založení právnické osoby si již budete řešit sami v rámci společenství

Není vám jasné, jak postupovat při koupi bytu? Zavolejte nám:

 • Prodej bytů Brno Šlapanice - Slide 1
 • Prodej bytů Brno Šlapanice - Slide 2
 • Prodej bytů Brno Šlapanice - Slide 3
 • Prodej bytů Brno Šlapanice - Slide 4

Zašlete nám poptávku / Zeptejte se na cokoli