Brněnská Pole – Šlapanice
Brněnská Pole Šlapanice
544 228 328
Zaslat poptávku

Kvalita stavby z hlediska energetické náročnosti

Brnenskapole.cz > O projektu > Kvalita stavby z hlediska energetické náročnosti

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUDOVY (PENB)
PENB je dokument, který vyhodnocuje spotřebu energie nutné pro provoz budovy za časové období. Vydává se dle zákona 406/2000 Sb., ve znění zákona 318/2012 Sb. o hospodaření energií. Zpracovává se podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Součástí PENB je též grafická příloha energetického štítku obálky budovy, vyjadřující zcela odlišné věci a nelze je spolu zaměňovat.

DATA | energeticke_stitky | 106-107.pngPrůkaz energetické náročnosti budovy
vyjadřuje celkovou energetickou náročnost budovy vyjádřenou v GJ a měrnou vypočtenou roční spotřebu energie vyjádřenou v kWh(m2.rok).
Rrůkaz hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení aj.
Hodností se 7 tříd energetické náročnosti označené A - G.
Dle výpočtů je dům současně ve výstavbě označen SO 108 a SO 177 zařazen do kategorie B - velmi úsporná, kdy měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou plochu je 64,3 kWh(m2.rok).

DATA | energeticke_stitky | 106-1072.pngUkazatel energetické náročnosti budovy se posuzuje z pohledu normy ČSN 73 0540 - 2:2011.

Norma hovoří o stavebně - energetických vlastnostech konstrukcí domu a je obdobou Energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Graficky je zde vyjádřen součinitel prostupu tepla obálkou budovy. Energetický štítek budovy podle toho klasifikuje budovy do 7 kategorií, A až G.
Pro případ naší bytové výstavby v lokalitě Brněnská pole ve Šlapanicích se u jednotlivých budov posuzuje zejména obvodová stěna (plášť), schodiště, strop pod půdou, podlaha bytů nad garážemi a okna.
Výsledkem tohoto posouzení je, že plášť budovy a vytápění  SO 108 a SO 117 je klasifikováno do kategorie A tzn., že dle zmíněné normy odpovídá hodnotám, stanovené touto normou pro zvolený typ budovy.

  • Prodej bytů Brno Šlapanice - Slide 1
  • Prodej bytů Brno Šlapanice - Slide 2
  • Prodej bytů Brno Šlapanice - Slide 3
  • Prodej bytů Brno Šlapanice - Slide 4

Zašlete nám poptávku / Zeptejte se na cokoli